تبلیغات
عشق و حال را تا به حال تجربه کردید؟آیا - عشق و زندگی
عشق و حال را تا به حال تجربه کردید؟آیا
کار نشد ندارد...؟
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هی............؟
چیزی برای گفتن ندارم
فقط خیلی دوستون دارم و از شما میخوام که منو پشتیبانی کنید و منو لینگ کنید
با تشکر امیر امیری

مدیر وبلاگ :امیر امیری
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
خداییش وبلاگم چطوره یک گزینه رو انتخاب کنید
                                          بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــدم
از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــم
از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون که عاشقــــت بود
بشنواین التماس رو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ــــــ
ـــ

       بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد

نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد

من که می دانم که تا سرگرم بزم و مستی ام

مرگ ویرانگر چه بی رحم و شتابان می رسد

پس چرا عاشق نباشم...!؟
به نام عشق به نام خدا خالق انسان،
 به نام انسان خالق غم ها،
به نام غم ها بوجد آورنده ی اشكها،
به نام اشک تسکین دهنده ی قلبها،
به نام قلبها ایجادگر عشق و به نام عشق زیباترین خطای انسان


به نام عشق زیباترین خطای انسان

                  بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

ای تمام فكر من در روز و شب ای همه هذیان من در سوز و تب


ای نهان در پیكرم چون جان شده همچو بوی گل ، به گل پنهان شده

 


آه ای بالاترین سوگند من ای نهان در گریه و لبخند من
ای شكوه آسمان در چشم تو ای خدای قهر و ناز و خشم تو
ای بهشت دلكش موعود من خون گرم زندگی در پود من
ای تمنای دل تنهای من ای چراغ روشن شبهای من 
گر كه یاران غافلند از یاد من از دل دیوانه ی ناشاد من

 
                                                         
 

عشق تو ، چون در دلم باشد چه غم چونكه تا روز قیامت با تواَم
خلق گویند كه گر او یار توست اشعار غم از چه در اشعار توست
گر دل او با دل تنگت یكیست ناله های حسرتت از بهر چیست 
آه ، من دیوانه ام ، دیوانه ام جز تو از خلق جهان بیگانه ام
دوستت دارم ، تو می خواهی مرا باز می ترسم نمی دانم چرا
وای اگر نامم بمیرد بر لبت یا فرو بنشیند این سوز تبت
 


وای اگر روزی فراموشم كنی با غم هجران هم آغوشم كنی
آه می ترسم شبی طوفان شود ساحل امید من ویران شود
گر زِ دریا قطره ای هم كم شود مرغ طوفان سینه اش پر غم شود
 تورابه جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم  

 

تو را به خاطر عطر نان گرم


 
برای برفی که اب می شود دوست می دارم

 

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم


تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم


برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت


لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم


تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم


برای پشت کردن به ارزوهای محال


به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به خاطربوی لاله های وحشی

 

به خاطر گونه ی زرین افتاب گردان


برای بنفشیه بنفشه ها دوست می دارم


تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

 

تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم

 

تورا برای لبخند تلخ لحظه ها

 

پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارم

 

تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارم

 

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های اسمان دوست می دارم

 

تو را به اندازه خودت ، اندازه ان قلب پاکت دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

 

تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم


تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ...دوست می دارم


برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه


تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می دارم

 

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم...دوست می دارم.
اگر می بینی عاشق تو هستم ، دیوانه تو هستم ، و تمام فکر و زندگی من تو شده ای 
به خدا بدان که این دست خودم نیست!

اگر میبینی چشمانم در بیشتر لحظه ها خیس است و دستانم سرد است و اگر میبینی همه لحظه های دور از تو بودن اینهمه سخت و پر از غم و غصه است بدان که این دست خودم نیست!

دست خودم نیست که همه لحظه ها تو را در جلو چشمانم میبینم و به یاد تو می باشم.

دست خودم نیست که دوست دارم همیشه در کنارت باشم ، دستانت را بگیرم ، بر 
لبانت بوسه بزنم و تو را در آغوش خودم بگیرم!

به خدا دست خودم نیست که هر شب به آسمان نگاه می اندازم و ستاره ای درخشان را میبینم و به یاد تو می افتم!

دست خودم نیست که هر سحرگاه به انتظارت مینشینم تا در آسمان دلم طلوعی دوباره داشته باشی


همه زندگی من تو بودی ....

تا چشم ها را بستم
آرزویم تو شدی
فكر رفتن كردم
سمت و سویم تو شدی
تا كه لب وا كردم
گفتگویم تو شدی
در میان سكوت شبهایم
جستجویم تو شدی
زیر باران پر احساس خیال
شستشویم تو شدی
هركجا بودم من
پیش رویم تو شدی...
نازنین در تمام قصه های من
هیچ كس جز تو نبود
همه اویم تو شدیتا به حال زیر نجوای باران زیسته ای ...
تا به حال زیر تپش های آسمان رقصیده ای
 ...
رقص هر لحظه به رنگ تنهایی
 ...
در سکوت مروارید های آسمانی
 ...
تا به حال هم رنگ این آسمان گشته ای
 ...
تا به حال هم صدای این سرود گشته ای
 ...
تا به حال گوش به این آسمان لاجوردی دوخته ای
 ... 
این صدای گریه هر پری که دور افتاده از این همه زیبایی
 ...
زیبایی چشمان خیس تو ... زیبایی آن صورت درخشان تو ... زیبایی آن صدای گیرای تو
 ...
هر لحظه اشکی پشت اشکی می چکد
...
تا که شاید ببارد در نگاه ماه تو
 ...
تا که شاید پیوندی دهد دستان تو
 ...
در نگاه گم گشته این آسمان در دیدار تو
 ...
تا به حال زیر قطرات باران گم گشته ای
...
تا به حال در سکوت این همه نجوا بیدار گشته ای
...
این همان خواهش دیدار توست
 ...
این همان گم گشته امید در دیدار توست
 .....چشمه ای روشن از آفتاب را در نگاهت دیده ام

موج دریای عاشقی را در صدایت شنیده ام

و در کوچه بازار های عاشقی لحظا تی را همراهت پیمودم

و با تو تمام زندگی ام را شیرین  دیدم

لحظاتی سراسر شادی و خوشبختی

هنوز طعم نگاه شیرینت را در تمام وجودم احساس می کنم و

هنوز نگاه پر ز دردت را در هنگام سفر به یاد دارم

وتمام خاطراتت را همراه خود به این طرف و آن طرف می برم

هنوز تکه ای از نوشته ات را در درون آلبوم عکسم نگه داشته ام

تا در هنگام دلتنگی آن را ببویم

و هنوز هم با آنکه نیستی ولی دوستت دارم واز تو می نویسم

یگانه عشق منخدایاای خدای بزرگ
هر روز به یادمان بیاور
که از میان همهء نعمت هایی که به ما ارزانی داشته ای
بالاترین آن محبت است 


خدایا
دل هامان را بگشا
نه فقط به روی نزدیکان مان
بلکه به روی همه انسان ها 

ای خدای مهربان
یاری مان کن تا دیر قضاوت کنیم و زود ببخشیم
یاری مان کن تا شکیبایی ، همدلی و مهربانی کنیم
--هر کجا هر وقت میتونم برات بمیرم


وقتی

وقتی روزام سیاه میشه

وقتی شبام تباه میشه

وقتی تو اوج خواهشام

دستای من تنها میشه

بیا و دستامو بگیر

بذار صداتو بشنوم

بذار تو سایه ی سیاه

رنگ نگاتو بشناسم

بذار شقایقا بگن

تمام حسرتم تویی

ریشه و اصل زندگیم

حتی دیانتم تویی

بذار غروب جاری بشه

توی نگاه عاشقم

آرزوهام خط بكشه

رو بخت بی كفایتم

وقتی نگاتو بشناسم

وقتی صداتو بشناسم

وقتی ما بین لحظه هام

با تو به ایمان برسم

دیگه خدا خوب می دونه

میشه به فردا ها رسید

با تو میشه ساده شد و

به خواب رؤیاها رسیدروح آشفتهآه... روحم آشفته است
     آرامش میخواهم
پریشانی در کلماتم نیز جاریست
                       نوشته هایم آیینه دق شده اند
                                          نیاز به تحول دارم
  یک نگاه. یک حادثه...یک عشق
                 نمی دانم...
                   کاش تو اینجا بودی
                                   اما نه...میترسم
                                            میترسم لذت بوسیدنت اسیرم کند
   خسته ام
        دیگر نمیتوانم
                کلمات هم ناسازگاری میکنند
                                              چقدر تنهایم
                                                        چقدر غمگینم


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

كد پرواز پرندگان

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

 

دریافت کد آپلود سنتر


استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاینتماس با ما :. چت با مدیریت .:
کد وضعیت یاهو در وبلاگ :. چت با مدیریت .:
کد وضعیت یاهو در وبلاگ خوش آمدید
چاپ این صفحه

پر بازدیدترین مطالب وبلاگ :
شارژ رایتل - خرید شارژ رایتل